ปฎิทิน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2565 (อสม/บุตร อสม)

วันที่ 29 มิ.ย. 2565 30 ก.ค. 2565
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
 241

UploadImage

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2565 ในโครงการผลิตผู้ช่วยพยาบาลเพื่อพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการสร้างชุมชน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (อสม / บุตร อสม)
กำหนดการเตรียมพัฒนาสมรรถนะก่อนการศึกษา 2565
อสม.ใบแจ้งการชำระเงิน Teller Payment KTBผู้ช่วยรุ่น13
ปฏิทินการรับสมัครผู้ช่วย 

 


Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com