ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

วันที่ 23 เมษายน 2563 | 330 Views | กลุ่มอำนวยการ
ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

……………………………………………..
 
          ด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี จะดำเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในด้านข้อมูลของบุคลากรทั้งหมดของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

   เอกสารแนบ 
   - ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

 


 330
VIEWS
0
0
0

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com