ข่าวสารและกิจกรรม


ขอเชิญชวนศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน หน่วยงาน และองค์กร ส่งชื่อและผลงานของศิษย์เก่า อาจารย์ หรือผู้บริหาร เพื่อรับการคัดเลือกเป็น " บุคคลทรงคุณค่า

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 | 177 Views | กลุ่มอำนวยการ

ประชาสัมพันธ์ 
เนื่องในโอกาสที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ครบรอบ 50 ปี เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณความดี และความสง่างามของศิษย์เก่า อาจารย์ และผู้บริหารของวิทยาลัย จึงขอเชิญชวนศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน หน่วยงาน และองค์กร ส่งชื่อและผลงานของศิษย์เก่า อาจารย์ หรือผู้บริหารของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี เพื่อรับการคัดเลือกเป็น " บุคคลทรงคุณค่า " ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ได้ตั้งแต่ วันนี้ - วันที่ 30 เมษายน 2564 ผู้สนใจสามารถโหลดเอกสารใบสมัครได้ที่เอกสารแนบด้านล่าง
     ส่งเอกสารใบสมัครบุคลากรผู้ทรงคุณค่าได้ที่นี้ honor_award@bnc.ac.th
     ติดต่อสอบถาม
     คุณเยาวลักษณ์ แกล้วกล้า 
     O38-285534 ต่อ 4113


เอกสารแนบ

177
VIEWS
0
0
0

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com