ข่าวการศึกษา


​​การชำระค่าใช้จ่ายในการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและมาตราการช่วยเหลือเยี่ยวยานักศึกษาสถาบันพระบรมราชชนก ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 01 กันยายน 2564 31 ตุลาคม 2564 | 11891 Views | กลุ่มงานวิชาการและประกันคุณภาพ
​การชำระค่าใช้จ่ายในการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและมาตราการช่วยเหลือเยี่ยวยานักศึกษาสถาบันพระบรมราชชนก ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เอกสารแนบ

11891
VIEWS
0
0
0

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com