ข่าวสารและกิจกรรม


ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 ตำแหน่ง

วันที่ 17 มกราคม 2565 | 556 Views | กลุ่มงานบริหารและยุทธศาสตร์

ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 ตำแหน่ง
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- เจ้าพนักงานพัสดุ
- เจ้าพนักงานธุรการ


เอกสารแนบ

556
VIEWS
0
0
0

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com