ข่าวสารและกิจกรรม


เปิดรับสมัคร หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ ๔

วันที่ 27 เมษายน 2565 | 6335 Views | กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
โรงพยาบาลชลบุรี

จัดอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 4

ระหว่างวันที่
22 สิงหาคม 2565 – 23 ธันวาคม 2565
ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้น 1 จากสภาการพยาบาล
2. มีประสบการณ์ในการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติไม่ต่ำกว่า 2 ปี
3. มีความประพฤติดี ประวัติการทำงานดี มีความ รับผิดชอบ และได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อจาก ผู้บังคับบัญชา
4. มีสุขภาพสมบูรณ์ไม่เป็นโรคอันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและฝึกปฏิบัติ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
อาจารย์จิราภรณ์  เพียรประสิทธิ์
     โทรศัพท์ 086-8393234
     ID line : fon_jiraporn24
อาจารย์ ดร.ยุพาวรรณ ทองตะนุนาม
     โทรศัพท์ 091-7928303
     ID line : Yupawan8303
คุณนงรัตน์ มั่งคั่ง
     โทรศัพท์ 0๙๖- ๓๒๑๗๓๖๕
E-mail : bnctraining@bnc.ac.th

 


6335
VIEWS
0
0
0

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com