ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ประกวดราคาซื้อระบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์ 1 ชุด

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 | 45 Views | กลุ่มงานบริหารและยุทธศาสตร์
ประกวดราคาซื้อระบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์ 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารแนบ

45
VIEWS
0
0
0

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com