ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศ ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรายการรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน

วันที่ 16 กันยายน 2565 | 11 Views | กลุ่มงานบริหารและยุทธศาสตร์

เอกสารแนบ

11
VIEWS
0
0
0

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com