ข่าวสารและกิจกรรม


ประชุมวิชาการพัฒนาความรู้ เรื่อง “นมแม่...สู่วิถีการดูแลในชุมชน: Management in Breastfeeding and New Trend”

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 | 554 Views | กลุ่มงานวิชาการและประกันคุณภาพ

UploadImage
 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความสนใจประชุมวิชาการครั้งนี้

** หนังสือขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุม เรื่องนมแม่ฯ 22-23 ธันวาคม 2565 **
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ท่านสามารถลงทะเบียนสมัครได้ที่นี้  https://forms.gle/sXSkKHBr4B7UBbpx8

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** โปรดดาวน์โหลด ใบแจ้งการชำระเงิน Teller Payment KTB ค่าลงทะเบียน ตามรูปแบบที่ท่านต้องการ
1. บุคลากรในสังกัดพระบรมราชชนนก อัตราค่าลงทะเบียน ฟรี
2. บุคคลทั่วไป ลงทะเบียนแบบ Online อัตราค่าลงทะเบียน คนละ 500 บาท https://drive.google.com/drive/folders/1orkDXvUzxA00mKliHaS29wpzQ1-iIARg?usp=sharing
3. บุคคลทั่วไป ลงทะเบียนแบบ Onsite อัตราค่าลงทะเบียน คนละ 1,000 บาทhttps://drive.google.com/drive/folders/1A06Pd4jdNHoxyKyjLFPwjk5aOSxNflic?usp=sharing
เมื่อท่านชำระค่าลงทะเบียนแล้ว โปรดถ่ายรูป/สแกนหลักฐานการชำระเงิน และส่งกลับมาที่ https://forms.gle/k3Nq79FdhTrDDckt6 ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2565
** เมื่อคณะผู้จัดดำเนินการตรวจสอบหลักฐานการลงทะเบียนแล้ว วิทยาลัยจะประกาศแจ้งชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมอย่างเป็นทางการทางเวปไซด์ของวิทยาลัย www.bnc.ac.th ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2565
หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
อ.พิชชาภรณ์ สาตะรักษ์ โทร. 08-3821-1449 หรือ
อ.สัจจพร ธรรมวงค์ โทร. 08-7747-2381 (ในเวลาราชการ)

 
 
 


554
VIEWS
0
0
0

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com