ข่าวสารและกิจกรรม


ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 12 พฤษจิกายน 2562 | 348 Views | งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
UploadImage

348
VIEWS
0
0
0

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com