แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
-
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

รายงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สขร.1 ปีงบประมาณ 2566
 - ตุลาคม
 - พฤศจิกายน
 - ธันวาคม
 - มกราคม
 - กุมภาพันธ์
 - มีนาคม
 - เมษายน
 -  พฤษภาคม
 - มิถุนายน
 - กรกฏาคม
 - สิงหาคม

แผนจัดซื้อจัดจ้างของ ประจำปีงบประมาณ 2566
  - รายงานจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1
  - รายงานจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 
  - รายงานจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3

รายงานปีงบประมาณ 2565
  - แต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
  - แต่งตั้งบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่และหัวหน้าหน่วยพัสดุ
  - 
รายงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สขร.1 ปีงบประมาณ 2565

แผนจัดซื้อจัดจ้างของ ประจำปีงบประมาณ 2565
  - รายงานจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1
  - รายงานจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2
  - รายงานจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3
  - รายงานจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 4

 

 

 

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com