​รายงานปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564
รายงานปีงบประมาณ 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลตามไตรมาส ปีงบประมาณ 2562
- ขออนุมัติ
แบบฟอร์มผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน
  - เงินรายได้
  - เงินอุดหนุน
  - รายงานสขร.ประจำเดือน กย 2562

   - คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบแผนจัดซื้อจัดจ้าง
   - รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สขร.1 ปีงบประมาณ 2562
   - ตุลาคม - พฤศจิกายน
   - ธันวาคม
   - มกราคม
   - กุมภาพันธ์
   - มีนาคม
   - เมษายน
   - พฤษภาคม
   - มิถุนายน
   - กรกฎาคม
   - สิงหาคม
   - กันยายน
   - ตุลาคม

 

 

 

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com