ติดต่อสอบถาม
 

ติดต่อวิทยาลัยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
69/1 ม.2 ถนนสุขุมวิท
ต.บ้านสวน
อ.เมือง 
จ.ชลบุรี 
รหัสไปรษณีย์  20000
Email : bncchonburi@bnc.ac.th​
โทร. 038-285532  , 038285534
โทรสาร. 038-285533
งานทะเบียน 038-797090
งานการเงิน 038-797644
งานธุรการ 038-285532  , 038285534
แฟกซ์ 038-285533
สายตรงผู้อำนวยการ
 

 

 
 
 
 
Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com