ติดต่อสอบถาม
 

ติดต่อวิทยาลัย

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
69/1 ม.2 ถนนสุขุมวิท
ต.บ้านสวน
อ.เมือง 
จ.ชลบุรี 
รหัสไปรษณีย์  20000
Email : bncchonburi@bnc.ac.th​

เบอร์โทรภายใน

 
 
 
 
Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com