ข่าวสารและกิจกรรม


ประชุมวิชาการออนไลน์ประจำปี 2564

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 | 1539 Views | งานบริการวิชาการ

คำแนะนำในการลงทะเบียนประชุม

1. กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ประจำปี ๒๕๖๔  “การผลิตผลงานวิชาการเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ”   
|
แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าประชุม |
2. ชำระเงินค่าลงทะเบียน 500 บาท โดยการดาวน์โลดแบบฟอร์มการชำระเงินลงทะเบียน ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 11 ก.ค. 2564 
|
แบบฟอร์มการชำระเงินการลงทะเบียน |
3. ส่งหลักฐานการชำระเงิน ทาง E-mail:songkram@bnc.ac.th ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อเข้าร่วมประชุมหลังจากส่งหลักฐานเรียบร้อยหลัง 2 วันทำการ  ตรวจสอบรายชื่อ |


เอกสารแนบ

1539
VIEWS
0
0
0

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com