ข่าวสารและกิจกรรม


รายละเอียดการายงานตัวเข้าศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรม ภาคการศึกษาที่ 1/2564

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 | 2636 Views | กลุ่มงานกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
รายละเอียดการายงานตัวเข้าศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมการเตรียมพร้อมก่อนเข้สศึกษา และการร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2564

2636
VIEWS
0
0
0

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com