ข่าวสารและกิจกรรม


รายละเอียดการายงานตัวเข้าศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรม ภาคการศึกษาที่ 1/2564

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 | 2917 Views | กลุ่มงานกิจการนักศึกษาและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
รายละเอียดการายงานตัวเข้าศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมการเตรียมพร้อมก่อนเข้สศึกษา และการร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2564

2917
VIEWS
0
0
0

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com