ข่าวสารและกิจกรรม


การรับสมัคร อสม./ บุตร อสม. ในเขต จ.ชลบุรี. จ.ฉะเชิงเทรา

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 | 1244 Views | งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
สถาบันพระบรมราชชนก มอบหมายให้
วพบ.ชลบุรี ดำเนินการรับสมัคร อสม./ บุตร อสม. ในเขต จ.ชลบุรี. จ.ฉะเชิงเทรา จ.ปราจีนบุรี
เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2566
ในวันที่ 1 กรกฎาคม  2566 ถึง 31 กรกฎาคม  2566
ซึ่ง คณะนี้ทาง สถาบันพระบรมราชชนก ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาให้ผู้สนใจทราบตามเอกสารแนบดังนี้


1244
VIEWS
0
0
0

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com