ข่าวสารและกิจกรรม


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี รอบ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2567 และแจ้งการเตรียมตัวเข้ารับสัภาษณ์

วันที่ 11 มกราคม 2567 | 458 Views | งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี รอบ  1 Portfolio ปีการศึกษา 2567 

- แจ้งการเตรียมตัวเข้ารับสัภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสบัณฑิต โครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และ
โครงการความสามาถพิเศษทางกีฬาและศิลปวัฒนธรรม รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2567 458
VIEWS
0
0
0

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com