การประเมินคุณภาพ


ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีศึกษา 2561

วันที่ 23 กันยายน 2562 24 กันยายน 2562 | 2091 Views

             วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2562 ทั้งในระดับหลักสูตร และระดับสถาบัน ผ่านระบบฐานข้อมูล Che QA on-line ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

** ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี้ **


2091
VIEWS
0
0
0

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com