ข่าวกิจกรรม


กิจกรรมตลาดนัดความดี เพื่อเผยแผ่ความดีที่แต่ละกลุ่มงานได้ร่วมกันคิดและลงมือทำมาตลอดปีโดยกลุ่ม

วันที่ 08 พฤษจิกายน 2562 08 พฤษจิกายน 2562 | 98 Views | งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

98
VIEWS
0
0
0

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com