ข่าวกิจกรรม


แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสรับมอบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 01 มกราคม 2564 | 1062 Views | กลุ่มงานยุทธศาสตร์ และประกันคุณภาพ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ขอแสดงความยินดี แด่ อาจารย์เพ็ญพรรณ พิทักษ์สงคราม อาจารย์วรพนิต ศุกระแพทย์ อาจารย์สุนทรี รักความสุข อาจารย์วัลย์พร วรพรพงษ์ นางอภิศรา คนคล่อง นางสายเดิม พงสายกาศ นายเฉลียว จันทร์โท เนื่องในโอกาสรับมอบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้ประกอบคุณงามความดีในการช่วยเหลือประชาชนนอกเวลาปฏิบัติงาน #เหตุการณ์ที่ทำความดีการช่วยเหลือผู้ป่วยที่เกิดการชักในรถส่วนตัวในระหว่างรถติดบนทางด่วน เป็นที่ประจักรต่อสาธารณชน สมควรแก่การยกย่องสรรเสริญ ให้เป็นแบบอย่างที่ดี ขอให้ท่านเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และรักษาความดีนี้ตลอดไป ประกาศเกียรติคุณนี้ มอบโดย นางสาวมัณฑนา เหมชะญาติ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2562

*******ดูรูปได้ที่นี้ครับ******1062
VIEWS
0
0
0

ข่าวกิจกรรมล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com