ข่าวกิจกรรม


นิทรรศการผลงานปริศนาทายโจ๊กของนักศึกษา ในโครงการส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยด้านสุขภาพสู่สังคม..

วันที่ 13 มกราคม 2563 13 มกราคม 2563 | 41 Views | กลุ่มงานกิจการนักศึกษา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

41
VIEWS
0
0
0

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com