ข่าวกิจกรรม


วันที่ 11 ม.ค. 63 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ร่วมกับจังหวัดชลบุรี ณ บริเวณหน้าศาลจังหวัดชลบุรี

วันที่ 11 มกราคม 2563 11 มกราคม 2563 | 17 Views | กลุ่มงานกิจการนักศึกษา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

17
VIEWS
0
0
0

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com