ข่าวกิจกรรม


สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอมอบเกียรติบัตรให้ไว้เพื่อแสดงว่า ผลงานเรื่อง “หรรษาพาเดิน” แห่ง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 05 กุมภาพันธ์ 2563 | 1004 Views | กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอมอบเกียรติบัตรให้ไว้เพื่อแสดงว่า ผลงานเรื่อง “หรรษาพาเดิน” แห่ง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ได้ผ่านการนําเสนอเอกสารเชิงแนวคิด / ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในระดับที่มีคุณภาพ ในกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประจําปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ให้ไว้ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๑๓ สง-สิรใจ (ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล) เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทําหน้าที่ ผู้อํานวยการสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ
*******ดูรูปได้ที่นี้******


1004
VIEWS
0
0
0

ข่าวกิจกรรมล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com