ข่าวกิจกรรม


ขอขอบพระคุณทุกข้อเสนอแนะจาก...คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างวันที่ ๓-๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ดร.วิบูลย์ลักษณ์ ปรียาวงศากุล วิทยา

วันที่ 03 สิงหาคม 2563 04 สิงหาคม 2563 | 1015 Views | กลุ่มงานบริหารและแผนยุทธศาสตร์

ขอขอบพระคุณทุกข้อเสนอแนะจาก...คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระหว่างวันที่ ๓-๔ สิงหาคม ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุม ดร.วิบูลย์ลักษณ์  ปรียาวงศากุล  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

*******ดูรูปได้ที่นี้******1015
VIEWS
0
0
0

ข่าวกิจกรรมล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com