ข่าวกิจกรรม


โครงการสนับสนุนการผลิตผลงานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมฯ (Creative Nurse) วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ณ อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 17 สิงหาคม 2563 | 74 Views | กลุ่มงานกิจการนักศึกษา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
โครงการสนับสนุนการผลิตผลงานสร้างสรรค์  และนวัตกรรมฯ (Creative Nurse) วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ณ อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
*** ชมภาพกิจกรรมได้ที่นี้ ***

74
VIEWS
0
0
0

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com