ข่าวกิจกรรม


โครงการบูรณาการ การเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาลชุมชน ๑

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 12 ตุลาคม 2563 | 762 Views | กลุ่มงานบริหารและแผนยุทธศาสตร์
โครงการบูรณาการ การเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาลชุมชน ๑ กับการบริการวิชาการแก่สังคม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย นักศึกษาพยาบาลนำความรู้จากการเรียนวิชาการพยาบาลชุมชน ๑ ในหัวข้อ “การจัดบริการสุขภาพอนามัยในสถานศึกษา” เพื่อจัดนิทรรศการ “เด็กนักเรียนไทยรู้ทันโรคติต่อด้วย social distancing” แก่นักเรียนชั้น ป. ๖ จำนวน ๑๕๓ คน และสนับสนุนให้นักศึกษาพยาบาลมีส่วนร่วมในการดำเนินการวิจัย  ในวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านท้อง ไพโรจน์ประชาสรรค์ ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
*** ชมภาพกิจกรรมได้ที่นี้ ***

762
VIEWS
0
0
0

ข่าวกิจกรรมล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com