ข่าวกิจกรรม


โครงการรับหมวก เข็มชั้นปี ประทีปปณิธาน และทุนการศึกษา วันพุธ ที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ดร.วิบูลย์ลักษณ์ ปรียาวงศากุล อาคาร ๔ ชั้น ๖

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 21 ตุลาคม 2563 | 412 Views | กลุ่มงานกิจการนักศึกษา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการรับหมวก เข็มชั้นปี ประทีปปณิธาน และทุนการศึกษา วันพุธ ที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ดร.วิบูลย์ลักษณ์ ปรียาวงศากุล อาคาร ๔ ชั้น ๖

*** ชมภาพกิจกรรมได้ที่นี้ ***412
VIEWS
0
0
0

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com