ข่าวกิจกรรม


โครงการเพิ่มศักยภาพและความเชี่ยวชาญของบุคลากรสายสนับสนุนให้มีสมรรถนะสูง กิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์งานฝีมือเพื่อการจัดบริการ วันที่

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 25 กุมภาพันธ์ 2564 | 587 Views | กลุ่มงานบริหารและแผนยุทธศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี กลุ่มงานอำนวยการ งานพัฒนาบุคลากร  จัดโครงการเพิ่มศักยภาพและความเชี่ยวชาญของบุคลากรสายสนับสนุนให้มีสมรรถนะสูง  กิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์งานฝีมือเพื่อการจัดบริการ  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  ณ ห้องประชุม ดร.วิบูลย์ลักษณ์ ปรียาวงศากุล  ซึ่งกล่าวเปิดงานโดยผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี  ดร.ศุกร์ใจ เจริญสุข ในวันดังกล่าวมีการให้ความรู้และฝึกทักษะ  เรื่องศิลปะและวิธีการจัดโต๊ะอาหาร โดยวิทยากรจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี  และศิลปะวิธีการจัด จีบผ้าเพื่อการจัดบริการ โดยวิทยากรจากโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 
*** ชมภาพกิจกรรมได้ที่นี้ ***

587
VIEWS
0
0
0

ข่าวกิจกรรมล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com