ข่าวกิจกรรม


พิธีมอบใบรายงานผลการศึกษา ประกาศนียบัตร และรางวัลแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตรุ่นที่ ๔๐

วันที่ 03 มีนาคม 2564 03 มีนาคม 2564 | 294 Views | กลุ่มงานวิชาการ
ดร.ศุกร์ใจ  เจริญสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี เป็นประธานในพิธีมอบใบรายงานผลการศึกษา ประกาศนียบัตร และรางวัลแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตรุ่นที่ ๔๐ จำนวน ๑๐๖ คน  และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ ๑๐  จำนวน ๖๔ คน  ในวันพุธที่  ๓  เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ดร.วิบูลย์ลักษณ์ ปรียาวงศากุล  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี 
*** ชมภาพกิจกรรมได้ที่นี้ ***

294
VIEWS
0
0
0

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com