ข่าวกิจกรรม


โครงการส่งเสริมนักศึกษาร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม เพื่อการดํารงไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และวัฒนธรรมไทย กิจกรรม การส่งเสริมนักศึกษาให้สืบสานวัฒนธรร

วันที่ 02 เมษายน 2564 02 เมษายน 2564 | 1222 Views | กลุ่มงานกิจการนักศึกษาและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
โครงการส่งเสริมนักศึกษาร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม เพื่อการดํารงไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และวัฒนธรรมไทย กิจกรรม การส่งเสริมนักศึกษาให้สืบสานวัฒนธรรมวันปีใหม่ไทย วันที่ 2 เมษายน 2564 ณ ลานวัฒนธรรม อาคารเรียน 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
*** ชมภาพกิจกรรมได้ที่นี้ ***

1222
VIEWS
0
0
0

ข่าวกิจกรรมล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com