ข่าวกิจกรรม


อาจารย์ร่วมปฏิบัติการพยาบาลร่วมกับโรงพยาบาลชลบุรี ที่โรงพยาบาลสนาม ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

วันที่ 01 พฤษภาคม 2564 01 พฤษภาคม 2564 | 721 Views | กลุ่มงานบริหารและแผนยุทธศาสตร์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชชนนี ชลบุรี โดย ผู้อำนวยการ ดร.ศุกร์ใจ เจริญสุข จัดอาจารย์ร่วมปฏิบัติการพยาบาลร่วมกับโรงพยาบาลชลบุรี   ที่โรงพยาบาลสนาม ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2564 เพื่อแบ่งเบาภาระในการดูแลผู้ป่วย ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ที่พบจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และผู้ติดเชื้อได้กระจายตัวออกไปในหลายพื้นที่อย่างรวดเร็ว และจังหวัดชลบุรีเป็นหนึ่งในจังหวัดตามบัญชีรายชื่อจังหวัดที่ตรวจพบการระบาดและมีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคที่จำเป็นต้องดำเนินมาตรการในระยะเร่งด่วน

*** ชมภาพกิจกรรมได้ที่นี้ ***721
VIEWS
0
0
0

ข่าวกิจกรรมล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com