ข่าวกิจกรรม


ผอ.ศุกร์ใจ เจริญสุข และทีมบริหาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมร

วันที่ 07 มิถุนายน 2564 07 มิถุนายน 2564 | 197 Views | กลุ่มอำนวยการ

วันที่ 7 มิถุนายน 2564   ผอ.ศุกร์ใจ เจริญสุข และทีมบริหาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ได้รับเกียรติจาก  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข  ที่กรุณามาเยี่ยมชมการดำเนินงาน และมอบนโยบายของการดำเนินงานให้กับบุคลากรของวิทยาลัย 
*** ชมภาพกิจกรรมได้ที่นี้ ***197
VIEWS
0
0
0

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com