ข่าวการศึกษา


แนวปฏิบัติการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับนักศึกษารุ่น 44 และนักศึกษาที่พักในหอพักวิทยาลัย

วันที่ 01 กรกฎาคม 2564 31 ธันวาคม 2564 | 1203 Views | กลุ่มงานกิจการนักศึกษาและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เรื่องแนวปฏิบัติการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับนักศึกษารุ่น 44 และนักศึกษาที่พักในหอพักวิทยาลัย

1203
VIEWS
0
0
0

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com