ข่าวกิจกรรม


ผู้อำนวยการ วพบ.ชลบุรี กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง ในโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่น 44 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 05 กรกฎาคม 2564 05 กรกฎาคม 2564 | 9752 Views | กลุ่มงานกิจการนักศึกษาและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ดร.ศุกร์ใจ เจริญสุข ผู้อำนวยการ วพบ.ชลบุรี กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง ในโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่น 44   ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 5-19 กรกฎาคม 2564 (ผ่านระบบ Online)
*** ชมภาพกิจกรรมได้ที่นี้ ***9752
VIEWS
0
0
0

ข่าวกิจกรรมล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com