ข่าวกิจกรรม


โครงการการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เกิดทักษะศตวรรษที่ 21

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 21 กรกฎาคม 2564 | 453 Views | กลุ่มงานวิชาการและประกันคุณภาพ

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564   โครงการการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เกิดทักษะศตวรรษที่ 21ในกิจกรรม พัฒนาศักยภาพอาจารย์และพยาบาลพี่เลี้ยงในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ จากสถานการณ์จริง
*** ชมภาพกิจกรรมได้ที่นี้ ***453
VIEWS
0
0
0

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com