ข่าวกิจกรรม


โครงการประชุมวิชาการออนไลน์ประจำปี ๒๕๖๔ เรื่อง “การผลิตผลงานวิชาการเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ”

วันที่ | 616 Views | กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ

วันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โครงการประชุมวิชาการออนไลน์ประจำปี ๒๕๖๔  เรื่อง “การผลิตผลงานวิชาการเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ” 
*** ชมภาพกิจกรรมได้ที่นี้ ***616
VIEWS
0
0
0

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com