ข่าวกิจกรรม


โครงการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการศึกษาภายใต้เครือข่ายภูมิภาค

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 25 สิงหาคม 2564 | 909 Views | กลุ่มงานวิชาการและประกันคุณภาพ
วันที่ 24-25 สิงหาคม 2564 โครงการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการศึกษาภายใต้เครือข่ายภูมิภาค  กิจกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ (ประชุมออนไลน์)  ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี 
*** ชมภาพกิจกรรมได้ที่นี้ ***

909
VIEWS
0
0
0

ข่าวกิจกรรมล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com