ข่าวกิจกรรม


อบรมระยะสั้นการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (หลักสูตร 1 เดือน)

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 16 สิงหาคม 2564 | 2048 Views | กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ได้จัดการอบรมระยะสั้นการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (หลักสูตร 1 เดือน) การอบรมแบ่งออกเป็นการอบรมภาคทฤษฎีแบบออนไลน์ และฝึกภาคปฏิบัติในแหล่งฝึกโรงพยาบาลต้นสังกัด ระยะเวลาในการอบรม 4 สัปดาห์ โดยช่วงระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2564 – 29 สิงหาคม 2564 

*** ชมภาพกิจกรรมได้ที่นี้ ***

 


2048
VIEWS
0
0
0

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com