ข่าวกิจกรรม


​โครงการสถาบันพระบรมราชชนกสัญจร ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ลงนามในการบันทึกข้อตกลงคว

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 13 ธันวาคม 2564 | 407 Views | กลุ่มงานกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการสถาบันพระบรมราชชนกสัญจร ประจำปีการศึกษา 2565   วันที่ 13 ธันวาคม 2564 สถาบันพระบรมราชชนก ร่วมด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี, วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร์ ได้จัดโครงการสถาบันพระบรมราชชนก สัญจร พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยได้รับเกียรติจากนางสาวตรีนุช เทียนทอง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกิตติมศักดิ์ และสักขีพยาน ในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข กับโรงเรียนในเครือข่ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสระแก้ว ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ และปราจีนบุรี โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ลงนามในการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับผู้บริหารโรงเรียน  จำนวน 76 โรงเรียน  ภายในงานได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรต่างๆของสถาบันพระบรมราชชนกโดยได้รับความร่วมมือจาก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชลบุรี, วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี, วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี, วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ซึ่งกิจกรรมนี้ได้จัดให้แก่ครูแนะแนวของโรงเรียนที่มาร่วมงานเพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆของกระทรวงสาธารณสุขประจำปีการศึกษา 2565 โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสรรโควตาในการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก เป็นการกระจายโอกาสและความเท่าเทียมทางการศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรสาธารณสุขในสาขาต่างๆ
*** ชมภาพกิจกรรมได้ที่นี้ ***407
VIEWS
0
0
0

ข่าวกิจกรรมล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com