ข่าวกิจกรรม


โครงการสร้างชุมชน สุขภาวะด้วย สบช.โมเดล ๒๐๒๒: ๑ วิทยาลัย ๑ ชุมชน เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (๒๕๖๕ - ๒๕๖๗)

วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2565 10 กุมภาพันธ์ 2565 | 1440 Views | กลุ่มงานกิจการนักศึกษาและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

สถาบันพระบรมราชชนก จัดโครงการสร้างชุมชน สุขภาวะด้วย สบช.โมเดล ๒๐๒๒: ๑ วิทยาลัย ๑ ชุมชน เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (๒๕๖๕ - ๒๕๖๗) เพื่อสร้างชุมชนสุขภาวะโดยการบูรณาการพันธกิจหลักของสถาบันพระบรมราชชนก กับการสร้างเสริมสุขภาพ ด้วย “สบช. โมเดล” โดยใช้แนวคิดปิงปองจราจรชีวิต ๗ สีและมาตรการ ๓ อ. ๓ ส. ในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และปิงปองจราจรชีวิต ๕ สี ในการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคติดต่อ ร่วมกับการใช้เครื่องมือบัตรสร้างสุขภาพ   โดย นายแพทย์โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดการประชุมและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “นโยบายการควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อและโควิด-19”  กิจกรรมในงาน มีการมอบโล่เกียรติคุณ “ชุมชนต้นแบบพัฒนาสุขภาวะอย่างยั่งยืนโดยใช้ปิงปองจราจรชีวิต ๗ สี”, จัดซุ้มนิทรรศการ, การบรรยายพิเศษ “สบช. โมเดล สู่การพัฒนาสุขภาพที่ยั่งยืน” โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก มีการเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ทศวรรษในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงด้วยปิงปองจราจรชีวิต ๗ สี จังหวัดสิงห์บุรี” โดยทีมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี และ เสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้  “การสร้างสุขภาวะชุมชนโดยการเฝ้าระวังและควบคุมโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงโดยใช้ปิงปองจราจรชีวิต ๗ สี” โดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท และ  รพ.สต.บ้านเขาดิน อ.แกลง จ.ระยอง  และมีการแบ่งประชุมกลุ่มย่อย “แนวทางการดำเนินงาน สบช. โมเดล สู่การขับเคลื่อนชุมชนสุขภาวะ:  ๑ วิทยาลัย ๑ ชุมชน”  ในวันที่  ๙-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

*** ชมภาพกิจกรรมได้ที่นี้ ***1440
VIEWS
0
0
0

ข่าวกิจกรรมล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com