ข่าวกิจกรรม


ได้รับรางวัล “ผลงานวิจัยประเภทนวัตกรรม ดีเด่น”

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 15 กุมภาพันธ์ 2565 | 647 Views | กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ

        เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ส่งผลงานนวัตกรรมของนักศึกษาเข้าร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติ “สหวิชาการเพื่อสุขภาพ วสส.ชลบุรี ครั้งที่ 1” สังคมสุขภาวะในสถานการณ์โควิด~19” จำนวน 10 นวัตกรรม และได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ ได้รับรางวัล  3 รางวัล ดังนี้ 1. นวัตกรรมอัจฉริยะแขนกลฝึกฉีดยา (Smart Injection Trainer)  อาจารย์ที่ปรึกษา: อ ดร ยุพาวรรณ ทองตะนุนาม ได้รับรางวัล “ผลงานวิจัยประเภทนวัตกรรม ยอดเยี่ยม “ 2. นวัตกรรม “สะดวกใช้ คนไข้ปลอดภัย พยุงขาไว้ขณะทำแผล (Leg Wound Dressing Support)” อาจารย์ที่ปรึกษา: อ พัทนินทร์ สัตยากร ได้รับรางวัล “ผลงานวิจัยประเภทนวัตกรรม ดีเด่น” 3. นวัตกรรม “จิ๊กซอร์ชลอสมองเสื่อม (Brain teacher puzzle )” อาจารย์ที่ปรึกษา: อ เสาวลักษณ์ เสียงนัน ได้รับรางวัล “ผลงานวิจัยประเภทนวัตกรรม ดีเด่น” ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน  และขอชื่นชมนวัตกรรมทั้ง 10 นวัตกรรมที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งนี้

*** ชมภาพกิจกรรมได้ที่นี้ ***647
VIEWS
0
0
0

ข่าวกิจกรรมล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com