ข่าวกิจกรรม


ร่วมพิธีบวงสรวงเครื่องสูงและเครื่องประกอบเกียรติยศประกอบศพ กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 24 กุมภาพันธ์ 2565 | 590 Views | กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ

     ดร.ศุกร์ใจ เจริญสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี มอบหมายให้ ดร.ลัดดา เหลืองรัตนมาศ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมพิธีบวงสรวงเครื่องสูงและเครื่องประกอบเกียรติยศประกอบศพ กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๒๙ น. ณ กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน วัดอ่างศิลา (อาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม) ตําบลอ่างศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  *หมายเหตุ การจัดพิธีฯ อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COMID-19) อย่างเคร่งครัด

*** ชมภาพกิจกรรมได้ที่นี้ ***590
VIEWS
0
0
0

ข่าวกิจกรรมล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com