ข่าวกิจกรรม


นักศึกษาชั้นปี 2 ได้รับรางวัล ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565 ระดับดี " และ "รางวัลเหรียญเงิน

วันที่ 02 สิงหาคม 2565 05 สิงหาคม 2565 | 511 Views | กลุ่มงานกิจการนักศึกษาและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
          นักศึกษาพยาบาลศาตร์ ชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัล : "การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565 ระดับดี "  และ  "รางวัลเหรียญเงิน"ชื่อนวัตกรรม (:) "Walk for Fun มหัศจรรย์เครื่องช่วยเดิน" นักศึกษาพยาบาลศาตร์ ชั้นปีที่ 2 ประเภทนวัตกรรม  : นวัตกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้าสรรค์  งาน. : มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2565 (Thailand Research Expo 2022) สถานที่ : 2-5 ส.ค.65 ณ รร.เซ็นทาราแกรนด์ บางกอกคอนเวนชัน กรุงเทพ
*** ชมภาพกิจกรรมได้ที่นี้ *** 

511
VIEWS
0
0
0

ข่าวกิจกรรมล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com