ข่าวกิจกรรม


กิจกรรมทำบุญตักบาตรพระภิกษุ 9 รูป

วันที่ 09 มกราคม 2566 09 มกราคม 2566 | 338 Views | กลุ่มงานกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

คณะชมรมคุณธรรมจริยธรรม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสทำบุญประจำเดือนมกราคม โครงการรุ่งอรุณแสงธรรมส่องใจ โดยมี ดร.ศุกร์ใจ เจริญสุข ผู้อำนวยการ วพบ.ชลบุรี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรม ในที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 7.00 น. กิจกรรมทำบุญตักบาตรพระภิกษุ 9 รูป

*** ชมภาพกิจกรรมได้ที่นี้ ***338
VIEWS
0
0
0

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com