ข่าวกิจกรรม


พิธีไหว้ครูสถาบันพระบรมราชชนก (Online) และ พิธีไหว้ครูสถาบันพระบรมราชชนก รับแถบหมวก เข็มชั้นปี และทุนการศึกษา (Onsite) ปีการศึกษา 2566

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 20 กรกฎาคม 2566 | 9189 Views | กลุ่มงานกิจการนักศึกษาและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

             วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ร่วม พิธีไหว้ครูสถาบันพระบรมราชชนก (Online) และ พิธีไหว้ครูสถาบันพระบรมราชชนก รับแถบหมวก เข็มชั้นปี และทุนการศึกษา (Onsite) ปีการศึกษา 2566 วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม ดร.วิบูลย์ลักษณ์ฯ โดยมี ดร.ศุกร์ใจ เจริญสุข ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี โดยมีนักศึกษาแต่ละชั้นปีเชิญพานไหว้ครู และกล่าวคำกลอนบูชาครู และกลอนชมพาน, ประธานในพิธี เจิมหนังสือ มอบแถบหมวกและเข็มชั้นปีให้กับนักศึกษาที่สอบผ่านและเลื่อนชั้นปีการศึกษา 2565, พิธีการรับทุนการศึกษาโดยผู้มีอุปการะคุณมอบแก่นักศึกษา, พิธีการมอบรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ที่มาจากการโหวดของนักศึกษา , พิธีการมอบเกียรติบัตร คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2565, พิธีการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สร้างชื่อเสียงให้วิทยาลัย, พิธีการมอบรางวัล “บุศบงชูช่ออัปรา” สำหรับการประดิษฐ์ตกแต่งพาน

*** ชมภาพกิจกรรมได้ที่นี้ ***9189
VIEWS
0
0
0

ข่าวกิจกรรมล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com