ข่าวกิจกรรม


อาจารย์แพทย์และแพทย์ประจำบ้าน กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลชลบุรี ตามหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 26 ตุลาคม 2566 | 137 Views | กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
วันที่ 26 ตุลาคม 2566 อาจารย์แพทย์และแพทย์ประจำบ้าน กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลชลบุรี ตามหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ พ.ศ.2555 ร่วมตรวจสุขภาพ ประเมินพัฒนาการ และจัดกิจกรรมการเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการให้แก่เด็กๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก “สมศรี แสงแจ่ม” วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก โดยมี อ.ดร.พัชราภา กาญจนอุดม หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น พร้อมอาจารย์ในสาขาฯ ครูปฐมวัย และพี่เลี้ยง ร่วมต้อนรับและจัดกิจกรรม
*** ชมภาพกิจกรรมได้ที่นี้ ***

137
VIEWS
0
0
0

ข่าวกิจกรรมล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com