ข่าวกิจกรรม


กิจกรรมโครงการ แสงน้ำใจไทยทั้งชาติเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 29 ตุลาคม 2566 29 ตุลาคม 2566 | 139 Views | กลุ่มงานกิจการนักศึกษาและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก และ นักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ร่วมกิจกรรมโครงการ แสงน้ำใจไทยทั้งชาติเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ วันที่ 29 ตุลาคมพ.ศ. 2566 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติราชินี 60 พรรษา จังหวัดชลบุรี
*** ชมภาพกิจกรรมได้ที่นี้ ***

139
VIEWS
0
0
0

ข่าวกิจกรรมล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com