ข่าวกิจกรรม


ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านทุจริต และไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

วันที่ | 81 Views | กลุ่มงานบริหารและแผนยุทธศาสตร์

ดร.ศุกร์ใจ เจริญสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก พร้อมด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม “การประกาศเจตนารมณ์ของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังนี้ 1.ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านทุจริต และไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 2. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
*** ชมภาพกิจกรรมได้ที่นี้ ***81
VIEWS
0
0
0

ข่าวกิจกรรมล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com