ข่าวกิจกรรม


นิเทศวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนนก ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 เขตสุขภาพที่ 6

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 12 กุมภาพันธ์ 2567 | 126 Views | กลุ่มงานวิชาการและประกันคุณภาพ

การนิเทศวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนนก ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 เขตสุขภาพที่ 6 โดย รองศาสตราจารย์วสุธร ตันวัฒนกุล รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ดร.กีรติ พลเพชร รองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ดร.เพ็ญพรรณ พิทักษ์สงคราม รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ นายชาญยุทธ พรหมประพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ นายดุสิต สกุลปิยะเทวัญ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา และ ดร.ดวงภา ประเสริฐเมือง ผู้อำนวยการกองกลาง วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2657 ณ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
*** ชมภาพกิจกรรมได้ที่นี้ ***126
VIEWS
0
0
0

ข่าวกิจกรรมล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com