ข่าวกิจกรรม


บริการวิชาการสู่การสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชนด้วย สบช. โมเดล

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 14 กุมภาพันธ์ 2567 | 161 Views | กลุ่มงานวิชาการและประกันคุณภาพ
14 กุมภาพันธ์ 2567 คณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี นำโดย ผศ.ดร.ศุกร์ใจ เจริญสุข ร่วมกับเทศบาลเมืองบ้านสวนจัดกิจกรรมนิทรรศการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพของวิทยาลัยในการบริการวิชาการสู่การสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชนด้วย สบช. โมเดล โดยบูรณาการกับ การจัดการเรียนการสอนวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 และได้รับเกียรติจาก นางสาวตยาภรณ์ สุนทรชื่น ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบ้านสวน จังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการเปิดนิทรรศการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุม ดร.วิบูลย์ลักษณ์ ปรียาวงศากุล อาคาร 4 ชั้น 6 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี และร่วมกับ อสม ตำบลบ้านสวนลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและคัดกรองสุขภาพประชาชน กลุ่มติดบ้านและติดเตียงตามแนวคิดปิงปองจราจรชีวิต 7 สี เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค โดยความร่วมมือกันระหว่างเครือข่ายในการจัดการสุขภาวะชุมชน ด้วยสบช. โมเดล
*** ชมภาพกิจกรรมได้ที่นี้ ***

161
VIEWS
0
0
0

ข่าวกิจกรรมล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com