ข่าวกิจกรรม


แสดงความยินดีกับ นายชัยชนะ ทองงาม พยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่น43 ที่ได้รับ โล่ผู้สําเร็จการศึกษาดีเด่น

วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2567 05 กุมภาพันธ์ 2567 | 90 Views | กลุ่มงานกิจการนักศึกษาและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

แสดงความยินดีกับ นายชัยชนะ ทองงาม พยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่น43 ที่ได้รับ โล่ผู้สําเร็จการศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา 2566 จาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ในพิธีปัจฉิมนิเทศ ประจําปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคาร 7 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 42 วิทยาลัยทั่วประเทศ วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567
*** ชมภาพกิจกรรมได้ที่นี้ ***90
VIEWS
0
0
0

ข่าวกิจกรรมล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com